Αρχική Προτεινόμενα Αποτελέσματα Ειδικής Εξεταστικής Ιουνίου 2024

Αποτελέσματα Ειδικής Εξεταστικής Ιουνίου 2024

576

Μαθητές που δεν λαμβάνουν Πτυχίο

Τάξη Γ’

Τμήμα ΓΗ

Α/Α Αριθμός μητρώου Παραπέμπεται στα μαθήματα
1 1495 Ηλεκτρικές Μηχανές-(Θ),Ηλεκτροτεχνία 2-(Θ)
2 1679 Ηλεκτροτεχνία 2-(Θ),Ηλεκτρικές Μηχανές-(Θ)
3 1525 Ηλεκτροτεχνία 2-(Θ),Ηλεκτρικές Μηχανές-(Θ)
4 1686 Ηλεκτροτεχνία 2-(Θ),Ηλεκτρικές Μηχανές-(Θ),Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής
5 1552 Ηλεκτρικές Μηχανές-(Θ),Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής,Ηλεκτροτεχνία 2-(Θ)

Τμήμα ΓΔ

Α/Α Αριθμός μητρώου Παραπέμπεται στα μαθήματα
1 1675 Φορολογική Πρακτική,Αρχές Οικονομικής Θεωρίας-(Θ),Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης-(Θ)

Όσοι δεν αναφέρονται παραπάνω λαμβάνουν Πτυχίο.

Μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη

Ο μαθητής της Β’ τάξης με Αριθμό μητρώου 1813 Επαναλαμβάνει την τάξη.