Αρχική Προτεινόμενα Αποτελέσματα Εξετάσεων A’ και Β’ Τάξης

Αποτελέσματα Εξετάσεων A’ και Β’ Τάξης

567

Μαθητές που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας

Τάξη Β’

Α/Α Αριθμός μητρώου Μαθήματα Αιτιολογία αποτελέσματος
1 1561 Θρησκευτικά * Μαθηματικά * Φυσικές Επιστήμες * Νέα Ελληνικά * Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές * Μηχανική – Αντοχή Υλικών-(Θ) * Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών-(Ε) * Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών – Εφαρμογές Ο ΜΟ όλων των Μαθημάτων που συμμετέχουν στην προαγωγή/απόλυση είναι 8,7 < 9,5 Υστερεί σε 8 μαθήματα

Όσοι δεν αναφέρονται παραπάνω προάγονται στην επόμενη τάξη.