Αρχική Προτεινόμενα Αποτελέσματα Εξετάσεων Γ’ Τάξης

Αποτελέσματα Εξετάσεων Γ’ Τάξης

499

Μαθητές που ΔΕΝ λαμβάνουν Πτυχίο

Α/Α Αριθμός μητρώου Παραπέμπεται στα μαθήματα
1 1669 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας-(Θ),Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης-(Θ),Φορολογική Πρακτική
2 1495 Ηλεκτροτεχνία 2-(Θ),Ηλεκτρικές Μηχανές-(Θ)
3 1675 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας-(Θ),Φορολογική Πρακτική
4 1679 Ηλεκτροτεχνία 2-(Θ),Ηλεκτρικές Μηχανές-(Θ)
5 1525 Ηλεκτροτεχνία 2-(Θ),Ηλεκτρικές Μηχανές-(Θ)
6 1533 Ηλεκτρικές Μηχανές-(Θ),Ηλεκτροτεχνία 2-(Θ)
7 1686 Ηλεκτροτεχνία 2-(Θ),Ηλεκτρικές Μηχανές-(Θ),Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής
8 1541 Ηλεκτροτεχνία 2-(Θ),Ηλεκτρικές Μηχανές-(Θ)
9 1552 Ηλεκτροτεχνία 2-(Θ),Ηλεκτρικές Μηχανές-(Θ),Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής
10 1560 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης-(Θ),Φορολογική Πρακτική,Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις-(Θ),Αρχές Οικονομικής Θεωρίας-(Θ)

Όσοι δεν αναφέρονται παραπάνω λαμβάνουν Πτυχίο.

Όλοι λαμβάνουν Απολυτήριο.