Αρχική Προτεινόμενα Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2023

Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2023

390

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Τομέας Γεωπονίας

Τομέας Δοιήκησης-Οικονομίας

Τομέας Ηλεκτρολογίας

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Πληροφοριρικής

Ειδικών Μαθημάτων