Αρχική Προτεινόμενα Διαδικασία εγγραφής για το σχολικό έτος 2021-22

Διαδικασία εγγραφής για το σχολικό έτος 2021-22

522

Προκειμένου να γίνει η εγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο μας για το επόμενο σχολικό έτος θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής

Αρχικά, σας υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα καταθέσατε στο σχολείο Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία μας ενημερώσατε ποιος κηδεμόνας θα κάνει την εγγραφή του παιδιού.

 • Ο κηδεμόνας αυτός πρέπει να συνδεθεί στο https://e-eggrafes.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis)
 • Αν πρόκειται για ενήλικο μαθητή/τρια, η εγγραφή μπορεί να γίνει και με τους κωδικούς taxis του ιδίου / της ιδίας, εφόσον μας έχει καταθέσει την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αφού συνδεθείτε είναι απαραίτητο να καταχωρήσετε επιπλέον
  • Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας
  • Το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας
  • Τον Αριθμό Μητρώου του/της μαθητή/τριας στο σχολείο που φοιτούσε κατά το σχολικό έτος 2020-21. Τον Α.Μ. μπορείτε να τον βρείτε στον έλεγχο επίδοσης του παιδιού.
 • Κατόπιν θα πρέπει να επιλέξετε
  • Την τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες το επόμενο έτος
  • Ο Τομέας (Β’ Τάξη) ή η Ειδικότητα (Γ’ Τάξη) που θέλετε να φοιτήσετε
  • Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ., το πιθανότερο, όμως, είναι ότι θα κατανεμηθείτε στην πρώτη επιλογή σας
  • Μπορείτε να θέσετε οποιοδήποτε ΕΠΑ.Λ. ως πρώτη επιλογή
   ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν επιλέξετε να φοιτήσετε σε ΕΠΑ.Λ. που δεν είναι το κοντινότερο στον τόπο διαμονής σας, στην Α’ Τάξη ή σε Τομέα ή σε Ειδικότητα που λειτουργεί σε ΕΠΑ.Λ. κοντινότερο σε εσάς, δε θα δικαιούστε πάσο και θα επιβαρυνθείτε με όλα τα έξοδα μετακίνησης
  • Για παράδειγμα, δικαιούστε πάσο αν ζητήσετε να φοιτήσετε σε ΕΠΑ.Λ. στην Καβάλα στον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας (που δε λειτουργεί στο σχολείο μας) αλλά δε δικαιούστε πάσο αν επιλέξετε τον Τομέα Μηχανολογίας (γιατί λειτουργεί στο σχολείο μας)
 • Αν δυσκολεύεστε με την ανωτέρω διαδικασία μπορείτε να έρθετε στο σχολείο (καθημερινά 08:30-13:30) για να σας βοηθήσουμε. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω (κωδικούς taxis, e-mail, μητρώνυμο, Α.Μ. μαθητή/τριας)
 • Η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη 01/07/21
 1. Ολοκλήρωση της εγγραφής
 • Αμέσως μόλις καταθέσετε την Ηλεκτρονική Εγγραφή θα πρέπει να έρθετε στο σχολείο (καθημερινά 08:30-13:30) προκειμένου να ολοκληρώσετε τη εγγραφή του/της μαθητή/τριας.
 • Μαζί σας θα πρέπει να έχετε όλα τα απαραίτητα για την εγγραφή δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ
 • Εναλλακτικά μπορείτε να μας στείλετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail του σχολείου (mail@1epal-elefth.kav.sch.gr). Στην περίπτωση αυτή όμως θα πρέπει να προσέξετε ώστε όλα τα υπογεγραμμένα έγγραφα να φέρουν γνήσιο της υπογραφής (είτε από ΚΕΠ, είτε να έχουν εκδοθεί ψηφιακά από το gov.gr)
 • Μπορείτε να έρχεστε στο σχολείο για την ολοκλήρωση της εγγραφής και εντός του Ιουλίου, τις Πέμπτες 08/07/21 και 15/07/21
 • Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία των εγγραφών τελειώνει στις 16/07/21