Αρχική Προτεινόμενα Δράση «Αγροτουρισμός και Κοινωνική Οικονομία- Τασεις και Προοπτικές Στο Δήμο Πηγαίου»

Δράση «Αγροτουρισμός και Κοινωνική Οικονομία- Τασεις και Προοπτικές Στο Δήμο Πηγαίου»

110

Άρχισε,  από το 1ο ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης, η υλοποίηση των δράσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα « Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», υπό την αιγίδα του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΗΣΙΣ», με τίτλο «ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

Σκοπός του προγράμματος  είναι  :

 • Να αναδειχθεί η σημασία του Αγροτουρισμού και της Κοινωνικής Οικονομίας, στο Δήμο Παγγαίου
 • Να διερευνηθούν και να συζητηθούν  οι  αναπτυξιακές δυνατότητες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι  αγροτικές περιοχές.
 • Να προβληθούν πετυχημένα Projects αγροτουριστικής ανάπτυξης και Κοινωνικής Οικονομίας.

Ο αγροτουρισμός είναι μοντέλο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης που συνδέει τον επισκέπτη με τη τοπική κοινωνία. Σημαντικό ρόλο προς αυτή τη κατεύθυνση  διαδραματίζει και ο  αγροδιατροφικός τομέας, αρκεί να συνδέεται το προϊόν που παράγει μια περιοχή με τη τουριστική ζήτηση. Από την άλλη ο αγροτουρισμός δεν θα πρέπει να έχει μόνο τοπικό χαρακτήρα αλλά και ποιοτικό.

Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει ένα ευρύ σύνολο παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Αιχμή του δόρατος η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Νόμοι  4019/2011 – 4430/2016.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

 • Γαϊτατζής Βασίλειος ΠΕ80 (Υπεύθυνος Έργου)
 • Μπαρμπούδη Δέσποινα ΠΕ80
 • Μαυρομμάτης Ευστάθιος ΠΕ80
 • Αθανασίου Σωτήριος  ΠΕ86
 • Σιβάκης Νικόλαος  ΠΕ86
 • Τζιβελέκη Αικατερίνη ΠΕ86
 • Τζιμούρτα Δέσποινα ΠΕ02
 • Καλογιάννη Μαρία ΠΕ06
 • Χατζηδημητρίου Αικατερίνη ΠΕ88