Αρχική Προτεινόμενα Εγγραφές, Ανανεώσεις Εγγραφών, Μετεγγραφές των Μαθητών/τριών για το Επόμενο Σχολικό Έτος

Εγγραφές, Ανανεώσεις Εγγραφών, Μετεγγραφές των Μαθητών/τριών για το Επόμενο Σχολικό Έτος

1331

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 27-06-2024 και ώρα 07:00 έως και την Παρασκευή 05-07-2024 και ώρα 23:59 μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανεώσεις εγγραφών ή μετεγγραφών για το σχολικό έτος 2024-2025.

 • Κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://eeggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το νέο σχολικό έτος.

Αν χρειάζεστε βοήθεια με την ηλεκτρονική εγγραφή μπορείτε να έρθετε στο σχολείο τις ημέρες από 27-6-2024 έως 28-6-2024 και την Πέμπτη 4-7-2024 και ώρες από 8:15 έως 13:30 έχοντας μαζί σας τους κωδικούς taxis του κηδεμόνα που έχετε δηλώσει ότι θα κάνει την εγγραφή.

Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή θα πρέπει να προσέλθετε στο σχολείο για να ολοκληρώσετε την εγγραφή έχοντας μαζί σας τα παρακάτω δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Έντυπο Αίτησης Εγγραφής (συμπληρώνεται στο σχολείο)
 • Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης έτερου κηδεμόνα
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
 • Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για ΕΠΑ.Λ
 • Πιστοποιητικό Γέννησης Μαθητή
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας μαθητή
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Κηδεμόνα ή Διαβατήριο
 • Τίτλος Σπουδών (Απολυτήριο Γυμνασίου – αποστέλλεται υπηρεσιακά)
 • 2 Φωτογραφίες Μαθητή
 • 15 Ευρώ συνδρομή για Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Υπογραφή στην Αίτηση Εγγραφής (συμπληρώνεται στο σχολείο)
 • Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης έτερου κηδεμόνα
 • Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για ΕΠΑ.Λ
 • 1 Φωτογραφία Μαθητή
 • 15 Ευρώ συνδρομή για Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
 • ***Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου Λυκείου (Για εγγραφή απόφοιτου ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ. σε Τομέα)

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Υπογραφή στην Αίτηση Εγγραφής (συμπληρώνεται στο σχολείο)
 • Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης έτερου κηδεμόνα
 • Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για ΕΠΑ.Λ
 • 4 Φωτογραφίες Μαθητή
 • 15 Ευρώ συνδρομή για Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
 • ***Φωτοαντίγραφο πτυχίου και απολυτηρίου (Για εγγραφή απόφοιτου ΕΠΑ.Λ. σε Ειδικότητα)

Σημείωση: Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα στο σχολείο ή μεταφρασμένα στα ελληνικά από επίσημο μεταφραστή.