Αρχική Προτεινόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας

4

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός συζητήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Σχολικού Συμβουλίου που διενεργήθηκε διαδικτυακά δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν λόγω covid-19.

Μετά από γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην τελική μορφή του κειμένου όπως αποδίδεται ανωτέρω, έδωσαν την έγκριση τους για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού και δεσμεύτηκαν να υπογράψουν το τελικό κείμενο με φυσική υπογραφή αμέσως μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ