Αρχική Προτεινόμενα Υλοποίηση Δράσεων Κυκλοφοριακής Αγωγής Και Οδικής Ασφάλειας.

Υλοποίηση Δράσεων Κυκλοφοριακής Αγωγής Και Οδικής Ασφάλειας.

190
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στον διδακτικό χρόνο μίας (1) ημέρας, η οποία θα επιλεγεί με  απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων /-ουσών κάθε σχολικής μονάδας, κατά το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους.
Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας θα διοργανωθούν…