Αρχική Ενημέρωση Δραστηριότητες Αυτόνομο Ηλεκτροκίνητο Όχημα Περισυλλογής Κάδων Ανακύκλωσης

Αυτόνομο Ηλεκτροκίνητο Όχημα Περισυλλογής Κάδων Ανακύκλωσης

200

Η ιδέα αφορά στην κατασκευή ενός αυτόνομου ερπηστριοφόρου οχήματος περισυλλογής κάδων ανακύκλωσης το οποίο θα έχει τη μορφή ενός περονοφόρου ανυψωτή (klark).

Το όχημα είναι ηλεκτροκίνητο, πλήρως αυτοματοποιημένο και εργάζεται μέσα στην αποθήκη ενός εργοστασίου ανακύκλωσης

Παραλαμβάνει τους κάδους από την είσοδο και τους διαχωρίζει  ανάλογα με το είδος του ανακυκλώσιμου υλικού, μεταφέροντας και τοποθετώντας τους παράλληλα σε διαφορετικούς χώρους αποθήκευσης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ