Αρχική Ενημέρωση Δραστηριότητες Απολογιστική Έκθεση Εκπαιδευτικού Ομίλου: “Θεατρικά παιχνίδια – Συμβολή τους στην καλλιέργεια γραπτού...

Απολογιστική Έκθεση Εκπαιδευτικού Ομίλου: “Θεατρικά παιχνίδια – Συμβολή τους στην καλλιέργεια γραπτού και προφορικού λόγου”

75

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023 (Οκτώβριος 2022- Απρίλιος 2023), υλοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ελευθερούπολης ο εκπαιδευτικός όμιλος με τίτλο: «Θεατρικά παιχνίδια – συμβολή τους στην καλλιέργεια γραπτού και προφορικού λόγου».

Η ανάγκη καλλιέργειας και βελτίωσης του προφορικού και γραπτού λόγου των μαθητών μας αποτέλεσε το κύριο έναυσμα για τη θεματική του συγκεκριμένου ομίλου. Διερευνώντας, λοιπόν, τρόπους εκπλήρωσης της ανάγκης αυτής καταλήξαμε στα θεατρικά παιχνίδια, μέσω των οποίων οι μαθητές υποδυόμενοι συγκεκριμένους ρόλους σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας, μπορούν να παράξουν προφορικό και γραπτό λόγο προσαρμοσμένο στις περιστάσεις αυτές.

Επιπλέον, οι μαθητές ερχόμενοι σε επαφή με το θεατρικό παιχνίδι εξασκούνται στην επιχειρηματολογία για να υποστηρίξουν μια άποψη, ενδυναμώνεται η αυτοεκτίμηση τους και γίνεται πιο αποτελεσματική η διαπροσωπική επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και με τους άλλους.

Άλλωστε σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ένας βιωματικός και ευχάριστος τρόπος μάθησης που βασίζεται στην αλληλόδραση, καθώς η ομάδα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να απαλλαγούν από τον ανταγωνισμό , να αισθάνονται ασφαλείς και τελικά να μάθουν μέσα από τη συμμετοχή τους στην κοινή δράση και στη συλλογική δημιουργία.

Συντονιστής του εκπαιδευτικού ομίλου ορίστηκε η εκπαιδευτικός Τζιμούρτα Δέσποινα ΠΕ02 και συνεργαζόμενος καθηγητής η εκπαιδευτικός Καρύδη Δέσποινα ΠΕ02. Η ομάδα του ομίλου αποτελείται από 12 μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ τάξης του σχολείου μας, ο τόπος διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του ομίλου ήταν η αίθουσα 22 του σχολείου μας και οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνταν κάθε Δευτέρα στις 14.00 μ.μ. – 16.00 μ.μ.

Στις αρχικές συναντήσεις οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με θεατρικά παιχνίδια με κύριο στόχο τη γνωριμία και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Στην πορεία,  εξοικειώθηκαν με θεατρικά παιχνίδια ρόλων, τα οποία περιελάμβαναν συγγραφή διαλόγων από τους ίδιους, διανομή ρόλων, πρόβα και παρουσίαση σε ομάδες και δραστηριοποιήθηκαν σε δραματοποίηση ιστορίας με βάση φωτογραφίες. Ακόμη, κατέγραψαν κείμενα τα οποία ενσωματώθηκαν στο θεατρικό κείμενο με τίτλο «Ένα ζευγάρι φτερά, παρακαλώ!», βοήθησαν στην κατασκευή σκηνικών με ομάδα του εκπαιδευτικού ομίλου «Ανεβάζοντας μια θεατρική παράσταση», επέλεξαν τα θεατρικά κοστούμια από το βεστιάριο της θεατρικής ομάδας του σχολείου μας και  κάποιοι μαθητές του ομίλου συμμετείχαν ως ηθοποιοί στη θεατρική παράσταση με τίτλο «Ένα ζευγάρι φτερά, παρακαλώ!», που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Φρίξος Παπαχρηστίδης» στην Ελευθερούπολη στις 04-06 / 05 / 2023. Τέλος, αφού ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις, προχώρησαν στη συγγραφή κριτικής.

Σε αξιολογική αποτίμηση οι μαθητές ανέφεραν ότι η όλη διαδικασία τους φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα, τους βοήθησε να αναπτύξουν με βιωματικό και ευχάριστο τρόπο τον προφορικό και γραπτό τους λόγο, να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους, να εκφράζονται ελεύθερα και δημιουργικά και να καλλιεργήσουν την ικανότητα να επιλύουν προβλήματα με την υποστήριξη της ομάδας.

Η υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού Ομίλου

Τζιμούρτα Δέσποινα ΠΕ02

Η Συνεργαζόμενη Εκπαιδευτικός

Καρύδη Δέσποινα ΠΕ02