Αρχική Ενημέρωση Δραστηριότητες Εκδήλωση του σχολείου μας για την παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού.

Εκδήλωση του σχολείου μας για την παγκόσμια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού.

228

Στις 6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα την ενημέρωση των μαθητών κατά του σχολικού εκφοβισμού. Παρόν ήταν ο κ. Αριστείδης Μωυσιάδης κλινικός ψυχολόγος, ο οποίος ανέφερε τις μορφές, τις επιπτώσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.

Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση, κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά, με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου.