Αρχική Ενημέρωση Δραστηριότητες Εκπαιδευτική Επίσκεψη σε Μονάδα Ανακύκλωσης

Εκπαιδευτική Επίσκεψη σε Μονάδα Ανακύκλωσης

16

Η περιβαλλοντική ομάδα του 1ου ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης αναζητώντας τρόπους ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, πραγματοποίησε μια εκπαιδευτική επίσκεψη στη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων), η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μεσολάβηση της ΑΝΑΚΕΜ .

Τα οικοδομικά απόβλητα αποτελούσαν μέχρι πρότινος ένα μεγάλο πρόβλημα για το περιβάλλον, καθώς συνέβαλλαν στην ρύπανση του εδάφους και των υδάτων και προκαλούσαν σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Ωστόσο, πρόσφατα η κοινωνία έχει αναγνωρίσει τη σημασία του ανακυκλώσιμου υλικού και της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων, με αποτέλεσμα να αναζητούνται νέοι τρόποι αξιοποίησης των οικοδομικών υλικών.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σχετικά με το πρόβλημα των οικοδομικών αποβλήτων και να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της οικοδομικής δραστηριότητας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Με τη συνοδεία ειδικών στον τομέα, είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και τις βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια εκπαιδευτική εμπειρία που ενίσχυσε την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, άνοιξε νέους ορίζοντες για την κατανόηση των πρακτικών που χρησιμοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας αποβλήτων.