Αρχική Ενημέρωση Δραστηριότητες Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία από τους Μαθητές της Α’ Λυκείου

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία από τους Μαθητές της Α’ Λυκείου

741

Στα πλαίσια του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» οι μαθητές της Α΄ Λυκείου εργάστηκαν σε ομάδες. Η κάθε ομάδα μαθητών ανέλαβε να υλοποιήσει project όπου το τελικό προϊόν (ως μοντέλο) του θέματος κατασκευάστηκε με ξύλο. Κατά την πορεία υλοποίησης του κάθε project φωτογραφήθηκαν οι εργασίες των μαθητών και στο τέλος οι φωτογραφίες συνενώθηκαν για τη δημιουργία βίντεο.