Αρχική Ενημέρωση Δραστηριότητες Συνέντευξη της Αντιδημάρχου του Δήμου Παγγαίου κ. Ελένης Μπενή

Συνέντευξη της Αντιδημάρχου του Δήμου Παγγαίου κ. Ελένης Μπενή

86

Στo πλαίσιο της πράξης  «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»  πραγματοποιήσαμε στις 10 Δεκεμβρίου 2021 διδακτική επίσκεψη στο Δημαρχείο του Δήμου Παγγαίου . Σκοπός της επίσκεψής μας ήταν η παραχώρηση συνέντευξης της Αντιδημάρχου  του Δήμου Παγγαίου  κ. Ελένης Μπενή, υπεύθυνης για θέματα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, σε μαθητές του σχολείου μας.

Η συνέντευξη αφορούσε μέρος των δράσεων του προγράμματος «Αγροτουρισμός και Κοινωνική Οικονομία – Τάσεις και προοπτικές στο Δήμο Παγγαίου».

Στόχος  της συνέντευξης ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία του αγροτουρισμού στο Δήμο Παγγαίου.

Κρίθηκε  αναγκαίο, μέσω αυτής της δράσης:

  • να εντοπιστούν ποιοι τομείς και δραστηριότητες του αγροτουρισμού είναι προσοδοφόρες
  • να αναζητηθούν αποτελεσματικές λύσεις.
  • να εξαχθούν γενικότερα συμπεράσματα για την εξέλιξη και τη δυναμική του αγροτουρισμού στην περιοχή,  με απώτερο στόχο την οριοθέτηση των δράσεων  ή ενεργειών που απαιτούνται για την ευρύτερη εξάπλωσή του

Στο πλαίσιο της συνέντευξης και στο  ερώτημα   αν υπάρχει ανάπτυξη  του  αγροτουρισμού στη περιοχή του Παγγαίου η Αντιδήμαρχος απάντησε ότι  δεν   υπάρχει αγροτουριστική ανάπτυξη . Υπάρχουν μεμονωμένες επιχειρήσεις αλλά δεν έχουν την μορφή των πολυλειτουργικών  αγροκτημάτων.

Σε ερώτημα που αφορούσε τη σημασία του αγροδιατροφικού τομέα ως εργαλείου ανάπτυξης του αγροτουρισμού στη περιοχή τόνισε   ότι δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση στον επιχειρηματικό κόσμο για τα οφέλη από μια ενδεχόμενη   επένδυση στον  κλάδο ως αλυσίδας του αγροτουρισμού.

Για το αν υπάρχουν  σχέδια και  πολιτικές   με στόχο την αγροτουριστική ανάπτυξη  επεσήμανε ότι ο Δήμος Παγγαίου έχει καταλάβει τη σημασία του αγροτουρισμού , προβάλλει τη περιοχή του Παγγαίου ήδη από το 2015 μέσω διεθνών εκθέσεων και έχει καταγράψει το ενδιαφέρων πολλών τουριστών να επισκεφτούν πέρα από τις παραθαλάσσιες περιοχές, που από μόνες τους καθίστανται πόλος έλξης, και ορεινές  περιοχές.

Ο Δήμος έχει ήδη καταθέσει στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» μία μελέτη ώστε να διερευνηθούν ποιες δράσεις του αγροτουρισμού μπορούν να αναληφθούν από υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις και πώς θα  μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν.

Στην ερώτηση   αν διαφημίζεται / προβάλλεται ικανοποιητικά ο αγροτουρισμός και με ποιον τρόπο ,  απάντησε ότι ο Δήμος Παγγαίου είναι ένας ευλογημένος τόπος , συνδυάζει ορεινό όγκο και θαλάσσιο τουρισμό και πρέπει να διαφημίζεται. Προς αυτή τη κατεύθυνση η προβολή γίνεται  μέσω διαδικτύου, εκθέσεων, φυλλαδίων , τουριστικών γραφείων , αλλά και μέσω των δημοσιογράφων που επισκέπτονται τον Δήμο και της ορεινές περιοχές.

Για το   ποιους  θεωρεί ως  κρίσιμους παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή  τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ενημέρωσης για την προσέλκυση επενδύσεων. Πρέπει να αλλάξει  η λογική  της οικονομίας (κόστους – οφέλους), δηλαδή να επωφελείται  κάποιος   από τη δημόσια χρηματοδότηση και βραχυχρόνια να προβαίνει  σε αποεπένδυση.  Αντιθέτως πρέπει να καταγράφονται  εκείνες οι αγροτουριστικές δράσεις που μπορούν  να αναληφθούν με σκοπό   να αναδείξουν την περιοχή και να στηρίζονται πάνω σε ένα μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό πλάνο. Στο πλαίσιο αυτό βέβαια  σημείωσε ότι απαιτούνται και  συνεργασίες με  άλλους Δήμους που έχουν παρόμοια  χαρακτηριστικά με το Δήμο Παγγαίου ή και με φορείς που έχουν την ανάλογη τεχνογνωσία. Δεν παρέλειψε βέβαια να υπογραμμίσει και την σημασία των υποδομών ως βασικού παράγοντα ανάπτυξης.

Γιατί κάποιος να επισκεφθεί την περιοχή του Παγγαίου σαν αγροτουριστικό προορισμό ,πέρα από το θαλάσσιο τουρισμό : υποστήριξε ότι τα προϊόντα που παράγει ο τόπος είναι μεγάλης ποικιλίας ,όπως το σταφύλι του Δήμου Ελευθερών, η ελιά του Δήμου Ορφανού ή  το αμύγδαλο . Αυτά τα προϊόντα σε συνδυασμό προβλέπεται να εκτινάξουν την επισκεψιμότητα στη περιοχή. Σήμερα ο τουρίστας έχει απαιτήσεις και έχει αλλάξει γενικά το προφίλ του στο πλαίσιο του βιωματικού τουρισμού.

Για το αν υπάρχουν αγροδιατροφικά  προιόντα στη περιοχή που θα μπορούσαν να παραχθούν με γεωγραφική ένδειξη ως εργαλεία προβολής και να δώσουν   ταυτότητα στη περιοχή  η κ.Μπενή παραδέχτηκε ότι αυτό συμβαίνει  σε πολλά  μέρη και συνεπώς θα μπορούσε να  γίνει και αυτό για τοπικά προϊόντα της περιοχής όπως το σταφύλι , η ελιά , το αμύγδαλο.

Στο ερώτημα ότι στον  αγροτουρισμό δεν φτάνει μόνο η φιλοξενία αλλά πρέπει να υπάρχει  πλουραλισμός στην προσφορά υπηρεσιών  συμφώνησε και σε γενικές γραμμές τόνισε ότι αυτό που αποκομίζει από τις διεθνείς εκθέσεις είναι ότι ο σημερινός αγροτουρίστας είναι πιο απαιτητικός σε  θέματα διατροφής , υπηρεσιών φιλοξενίας και δραστηριοτήτων αναψυχής.

Αυτή την χρονιά ανακοινώθηκαν οι εγκρίσεις των ιδιωτικών επενδύσεων του LEADER Νομού Καβάλας. Είχε ένα μεγάλο κονδύλιο για τον Τουρισμό

Στο ερώτημα για το τι  ποσοστό Τουριστικών επιχειρήσεων αναφέρονται στον «μη παραθαλάσσιο» χώρο του Δήμου Παγγαίου ώστε να συνδράμει στην ανάπτυξη του Αγροτουρισμού  απάντησε ότι είναι ένα μικρό ποσοστό ιδιωτών που προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν. Ο ρόλος του Δήμου είναι υποστηρικτικός. Οι ενέργειες πρέπει να  γίνονται από τους ιδιώτες επενδύτες και ο Δήμος είναι πάντα δίπλα στην ιδιωτική πρωτοβουλία σε θέματα προβολής και διαφήμισης  χωρίς καμία εξαίρεση.

Όσο  για το  ποσοστό του προϋπολογισμού των εγκεκριμένων επενδύσεων που αναφέρεται στον «μη παραθαλάσσιο» χώρο του Δήμου Παγγαίου ώστε να συνδράμει στην  ανάπτυξη του Αγροτουρισμού  απάντησε ότι εφόσον δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του αγροτουρισμού στο Δήμο Παγγαίου δεν είναι πολλά τα κονδύλια για τον  «μη παραθαλάσσιο» χώρο.

Τέλος στο ερώτημα για το τι  πιστεύει ότι πρέπει να γίνει, ώστε  τα προγράμματα Leader να βοηθήσουν πιο ενεργά την ανάπτυξη  των μειονεκτικών περιοχών του Δήμου  απάντησε ότι η χρηματοδότηση πρέπει να δίνει κατεύθυνση στους επενδυτές και να έχει στόχο  τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να βασίζεται σε  τεχνογνωσία,  σχέδιο και όραμα.

Μετά το τέλος της συνέντευξης προς ευχάριστη  έκπληξη των μαθητών παρευρέθη  και συνομίλησε   ο  Δήμαρχος Παγγαίου κ. Αναστασιάδης Φίλιππος, ο οποίος  εξέφρασε την επιθυμία του να γνωρίσει τους μαθητές μας,  να τους συγχαρεί για το θέμα με  το οποίο επέλεξαν να ασχοληθούν και φυσικά τόνισε την αρωγή του Δήμου σε αυτή την προσπάθεια του σχολείου.

Αποχωρώντας από το χώρο του δημαρχείου αποθανατίσαμε  την επίσκεψη μας βγάζοντας  φωτογραφίες,  τους ευχαριστήσαμε για την θερμή υποδοχή τους και την εγκάρδια φιλοξενία.

Δείτε το video της συνέντευξης