Αρχική Ενημέρωση Ανακοινώσεις Μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω απουσιών (Ανεπαρκής Φοίτηση) 2021-2022

Μαθητές που επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω απουσιών (Ανεπαρκής Φοίτηση) 2021-2022

4

Τάξη Α

Α/Α Αριθμός μητρώου Σύνολο απουσιών Δικαιολογημένες απουσίες Αδικαιολόγητες απουσίες
1 1521 521 12 509
2 1523 316 11 305

Τάξη Β

Α/Α Αριθμός μητρώου Σύνολο απουσιών Δικαιολογημένες απουσίες Αδικαιολόγητες απουσίες
1 1326 214 30 184
2 1407 337 150 187
3 1414 154 0 154
4 1415 184 17 167
5 1418 268 61 207
6 1424 199 0 199
7 1429 424 0 424
8 1487 325 0 325
9 1488 355 0 355
10 1490 287 0 287
11 1567 274 0 274
12 1571 330 0 330
13 1577 281 0 281

Τάξη Γ

Α/Α Αριθμός μητρώου Σύνολο απουσιών Δικαιολογημένες απουσίες Αδικαιολόγητες απουσίες
1 1316 473 35 438

 

Μπορείτε να δείτε τον Αριθμό Μητρώου στον έλεγχο προόδου