Αρχική Ενημέρωση Ανακοινώσεις Συμπληρωματικές Οδηγίες για τους υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α, έτους 2020-2021 που θα εξεταστούν...

Συμπληρωματικές Οδηγίες για τους υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α, έτους 2020-2021 που θα εξεταστούν από την επιτροπή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

41

Ενημέρωση: 22/6/2020.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ 2020 ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ