Αρχική Ενημέρωση Ανακοινώσεις Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική...

Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024

58

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10-2023 Υπουργική Απόφαση η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ ́ τάξης Λυκείου και της Δ ́ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2023-2024 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:

1) Ελεύθερο Σχέδιο,

2) Γραμμικό Σχέδιο,

3) Γαλλικά,

4) Γερμανικά,

5) Ιταλικά,

6) Ισπανικά,

7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Σκοπός της ενισχυτικής διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων είναι η υποστήριξη και η προετοιμασία για την συμμετοχή τους στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και που δεν περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Ωρολόγια Προγράμματα.  Εφόσον επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποιο από τα ανωτέρω μαθήματα θα πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση-δήλωση μαθημάτων (Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2023_24) και να την καταθέσετε, σε ηλεκτρονική μορφή, στο σχολείο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023.

Ο Διευθυντής
Κωνσταντίνος Μπεζάς