Αρχική Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Κ) για την εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών...

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Κ) για την εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών έτους 2020

35

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Κ) για την εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, έτους 2020, των υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

Έχοντας υπόψη:

1. Την ΥΑ τοποθέτησης Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-02-2018

2. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 6 της Υ.Α. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 (ΦΕΚ 1538/τ.Β΄/10-12-2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Την ΥΑ με αρ. πρωτ. Φ.253.263024/Α5/26-05-2020

4. Την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με αριθ. πρωτ. Φ.251/67154/Α5/02-06-2020

5. Την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Φ.251/60473/Α5/21-05-2020 (ΦΕΚ 1967 Β’)

6. Τον αριθμό των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε ως εξεταστικά κέντρα (ΕΚ) για τη διεξαγωγή της εξέτασης του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών, την 1η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη, τα εξής σχολεία:

1. 6ο Γενικό Λύκειο Καβάλας (Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, τηλ. 2512512560).
Στο παραπάνω Εξεταστικό Κέντρο θα εξεταστούν όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) των κάτωθι σχολείων: 1ο ΓΕ.Λ Καβάλας, 2ο ΓΕ.Λ Καβάλας, 3ο ΓΕ.Λ Καβάλας, 5ο ΓΕ.Λ Καβάλας, 6ο ΓΕ.Λ Καβάλας, Μουσικό Σχολείο Καβάλας, ΓΕ.Λ Κρηνίδων (αρχή επιθέτου από Α έως και Ω). Σύνολο εξεταζομένων: 161.

2. 1ο ΕΠΑ.Λ Καβάλας (Σάμου 2, Περιγιάλι, τηλ. 2510230525).
Στο παραπάνω Εξεταστικό Κέντρο θα εξεταστούν όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) των κάτωθι σχολείων: ΓΕ.Λ Ελευθερούπολης, ΓΕ.Λ Νικήσιανης, ΓΕ.Λ Ποδοχωρίου, ΓΕ.Λ Ν. Περάμου, ΓΕ.Λ Χρυσούπολης, ΓΕ.Λ Λιμένα Θάσου, ΓΕ.Λ Λιμεναρίων Θάσου, 1ο ΕΠΑ.Λ Καβάλας, 4ο ΕΠΑ.Λ Καβάλας, 1ο ΕΠΑ.Λ Ελευθερούπολης, 1ο ΕΠΑ.Λ Χρυσούπολης (αρχή επιθέτου από Α έως και Ω). Σύνολο εξεταζομένων: 146.

Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μαθητών και αποφοίτων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΒΑΓΕΝΑΣ