Αρχική Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2024

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2024

95

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2024 66Λ346ΝΚΠΔ-ΝΥ2

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024