Αρχική Ενημέρωση Ανακοινώσεις Στρατολογία: Δελτίο Απογραφής των γεννημένων το έτος 2006

Στρατολογία: Δελτίο Απογραφής των γεννημένων το έτος 2006

113

«Από τη Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται, ότι όλοι οι στρατεύσιμοι, που γεννήθηκαν το έτος 2006 και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου,Ροδόπης,Ξάνθης,Καβάλας και Δράμας είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής έως 31-03-2024 προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή φωτοτυπία αυτής, email καθώς και τους αριθμούς ΑΜΚΑ και ΑΦΜ (υποχρεωτικά) είτε προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ώρες προσέλευσης κοινού : 08:00-14:00) ή στα κατά τόπους και πλησιέστερα σε αυτούς Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), είτε ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet.

Τονίζεται, ότι σε περίπτωση, που η ανωτέρω υποχρέωση εκπληρωθεί μετά την 1η Απριλίου 2024, επιβάλλεται μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/13-12-2005/τ.Α’). Ανακοινώσεις έχουν σταλεί σε όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους Δήμους και τα ΚΕΠ των Δήμων. (Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2531350914,-24,-22,-21,-20,-19).»