Αρχική Ενημέρωση Ανακοινώσεις Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Μαθητής / Μαθήτρια Ανήκει σε Ευπαθή Ομάδα ή...

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Μαθητής / Μαθήτρια Ανήκει σε Ευπαθή Ομάδα ή Συγκατοικεί με Ευάλωτα Άτομα

219

Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή ή της μαθήτριας και αποστέλλεται (χωρίς άλλα δικαιολογητικά) στο σχολείο με οποιοδήποτε τρόπο (ακόμα και ηλεκτρονικά στο email του σχολείου mail@1epal-elefth.kav.sch.gr).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – Απουσίες Μαθητών