Αρχική Ενημέρωση Εκπαιδευτικά Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων.

132
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον ρόλο και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και της αξίας της συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Γραφεία Εκπ/σης Εξωτερικού : ΓΡΑΦ. ΕΚΠ.ΣΗΣ ΕΞΩΤ.

Πρόγραμμα : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ