Αρχική Εκπαιδευτικά Σεμινάρια-Συνέδρια Διαχείριση Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη: Τεχνικές πρόληψης και Τεχνικές Παρέμβασης

Διαχείριση Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη: Τεχνικές πρόληψης και Τεχνικές Παρέμβασης

252
Σχετικές πληροφορίες με το νέο σεμινάριο του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης με τίτλο
Διαχείριση Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη:
Τεχνικές πρόληψης και Τεχνικές Παρέμβασης