Αρχική Εκπαιδευτικά Σεμινάρια-Συνέδρια Το άγχος των εκπαιδευτικών στην διαχείριση σύνθετων ψυχοκοινωνικών/εκπαιδευτικών ζητημάτων.

Το άγχος των εκπαιδευτικών στην διαχείριση σύνθετων ψυχοκοινωνικών/εκπαιδευτικών ζητημάτων.

288

Το άγχος αποτελεί ένα φυσιολογικό συναίσθημα αναγκαίο για την επιβιώση μας. Πυροδοτεί παροδικές αλλαγές τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, οι οποίες μας προετοιμάζουν για την αντιμετώπιση μιας πρόκλησης (φυγή ή μάχη). Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισής του; Πόσο εύκολοι είναι αυτοί να ακολουθηθούν; Το διήμερο βιωματικό σεμινάριο απαντά σε πολλά ερωτήματα.

Το άγχος των εκπαιδευτικών

Αφίσα Άγχος