Αρχική Ενημέρωση Εκπαιδευτικά Σύνοψη Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας

Σύνοψη Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας

1334

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)