Αρχική Ενημέρωση Εκπαιδευτικά Σύνοψη Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας

Σύνοψη Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας

395

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

Μαθητικό Δυναμικό: 222

Α’ Τάξη: 72

Β’ Τάξη: 81

Γ’ Τάξη: 69

Στελέχωση: Στο σχολείο υπηρετούσαν 41 εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές

Υποδομές: Από κτιριακής απόψεως το ένα εκ των δύο κτιρίων του σχολείου παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα μια και είναι ιδιαίτερα παλαιό (άνω των 60 ετών). Στο σχολείο υπάρχουν οριακά οι απαραίτητες αίθουσες διδασκαλίας (θεωρίας), γραφεία, WC και βοηθητικοί χώροι. Επιπλέον στεγάζουμε και αξιοποιούμε δεκατρία (13) επαρκώς εξοπλισμένα εργαστήρια Τομέων / Ειδικοτήτων. Το σχολείο δε διαθέτει κλειστό Γυμναστήριο με αποτέλεσμα το μάθημα της Φυσικής Αγωγής να διεξάγεται με αρκετές δυσκολίες ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Επιπλέον, το σχολείο δε διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και για το λόγο αυτό απευθυνόμαστε στο Δήμο Παγγαίου για τη διάθεση του αμφιθεάτρου «Φρίξος Παπαχρηστίδης» όταν χρειαζόμαστε αίθουσα εκδηλώσεων (θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες, ημερίδες).

Ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σχολικού έτους: Όπως είναι γνωστό για περισσότερο από το μισό σχολικό έτος 2020-21  τα μαθήματα διεξήχθησαν εξ αποστάσεως με σημαντικά προβλήματα. Επιπλέον, μετά την επιστροφή στο σχολείο αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα λόγω του πρωτοκόλλου αντιμετώπισης κρουσμάτων covid-19 του ΕΟΔΥ, το οποίο αποσκοπούσε στον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου μεν, δυσχέρανε ιδιαίτερα, όμως, την καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Συγκεκριμένα:

Σημαντικός αριθμός μαθητών αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα λόγω εξοπλισμού (πολλοί μαθητές προσπαθούσαν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα με χρήση κινητού τηλεφώνου κάτι που δεν είναι ενδεδειγμένο) είτε λόγω σύνδεσης (προβληματικές συνδέσεις διαδικτύου σε ορεινά χωριά, κόστος σύνδεσης μέσω κινητού τηλεφώνου)

Πολλοί μαθητές εκμεταλλεύονταν τα ανωτέρω προβλήματα προκειμένου να απέχουν από τα μαθήματα χωρίς να παίρνουν απουσίες

Η δια ζώσης λειτουργία του σχολείου τις δύο εβδομάδες πριν από το Πάσχα (1223/04/21) ήταν εξαιρετικά δυσχερής λόγω του μεγάλου αριθμού αδειών ειδικού σκοπού που δόθηκαν σε εκπαιδευτικούς του σχολείου με παιδιά στο Δημοτικό.

Συνολικά δεκατρείς (13) εκπαιδευτικοί δικαιούνταν, ζήτησαν και έλαβαν άδεια ειδικού σκοπού

Δύο (2) εκπαιδευτικοί του σχολείου έλαβαν ειδική αναρρωτική άδεια λόγω του ότι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και αδυνατούσαν να μετέχουν στα δια ζώσης μαθήματα

Τρεις φορές αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας τμήματος κατά τις οποίες, εκτός από τους/τις μαθητές/τριες, δύο (2) εκπαιδευτικοί την πρώτη και έξι (6) την τρίτη μπήκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με αποτέλεσμα να απέχουν από τα διδακτικά τους καθήκοντα.

Σε γενικές γραμμές η  σχολική χρονιά ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά οι επιπτώσεις της οποίας θα επηρεάζουν τη λειτουργία του σχολείου για τα επόμενα χρόνια.

 

Ιδιαιτερότητες του σχολείου και της περιοχής:

Το σχολείο μας περιλαμβάνει μαθητές από όλο το Δήμο Παγγαίου ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανομοιόμορφος τόσο ως προς τη γεωγραφική του μορφολογία όσο και ως προς τα οικονομικά / επαγγελματικά χαρακτηριστικά των κατοίκων. Ως εκ τούτου παρατηρούμε ιδιαίτερη ανομοιογένεια στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών μας.

Στην προσπάθεια μας να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες αυτές των μαθητών, όσον αφορά τις ειδικότητες, έχουμε αρκετά μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων με αποτέλεσμα τον σχετικά μικρό αριθμό μαθητών ανά τμήμα.

Λόγω του μεγέθους του δήμου οι μαθητές μας διανύουν μεγάλες αποστάσεις καθημερινά προκειμένου να έρθουν στο σχολείο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αρκετοί να επιλέγουν να φοιτήσουν σε κοντινότερο στον τόπο διαμονής τους Γενικό Λύκειο, παρότι η φοίτηση σε Επαγγελματικό Λύκειο θα τους εξυπηρετούσε, ενδεχομένως, καλύτερα.

Επιπλέον, από την περασμένη χρονιά ο νόμος δίνει το δικαίωμα στους μαθητές που θέλουν να φοιτήσουν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση να επιλέξουν αυτοί το σχολείο φοίτησης τους, έτσι κάποιοι επιλέγουν να φοιτήσουν σε ΕΠΑ.Λ. της Καβάλας παρόλο που στην περίπτωση αυτή δε δικαιούνται πάσο. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, αρκετοί μαθητές, ιδιαίτερα αυτοί που κατοικούν στα ορεινά χωριά του Δήμου Παγγαίου αντιμετώπισαν σημαντικά πρόβλημα με τη σύνδεση στο webex λόγω κακής ποιότητας της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερα δε στις ημέρες που το σχολείο ήταν κλειστό λόγω καιρού, τα χωριά αυτά πρακτικά δεν είχαν καθόλου σύνδεση στο διαδίκτυο και δεν μπορούσαν να μετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία θεωρούμε ότι είναι οι καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας που εφαρμόζονται στο σχολείο καθώς επίσης και το πολύ θετικό κλίμα που αναπτύσσεται εντός της σχολικής μονάδας.

Σημεία προς βελτίωση

Σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το θέμα της σχολικής διαρροής όχι τόσο ως προς τον άξονα της εγκατάλειψης του σχολείου, όσο προς τον άξονα των αδικαιολόγητων απουσιών, όπου οι μαθητές/τριες μας τείνουν σε σημαντικό βαθμό να θεωρούν  ότι οι απουσίες είναι ένα μέσο διαφυγής από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας αντί μια πρόβλεψη του νομοθέτη για υποστήριξη τους όταν έχουν ανάγκη.  Έτσι τείνουν να εξαντλούν όλα τα όρια που προβλέπει ο νόμος, χωρίς, βεβαίως, να υπάρχει η σχετική ανάγκη, με αποτέλεσμα αφενός μεν να υστερούν σημαντικά στην παρακολούθηση των μαθημάτων τους, αφετέρου, δε, να μην έχουν, ενδεχομένως, περιθώριο απουσιών σε στιγμές που πραγματικά θα το χρειάζονταν.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Θεωρούμε ότι τόσο οι προσπάθειες για εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των υποδομών του σχολείο, όσο και η επικοινωνία και συνεργασία με άλλους φορείς κινούνται σε ικανοποιητικό βαθμό.

Σημεία προς βελτίωση

Ως σημείο προς βελτίωση θα λέγαμε ότι είναι η μερική απροθυμία μερίδας των εκπαιδευτικών του σχολείου να εμπλακούν σε δραστηριότητες που δε σχετίζονται άμεσα με τη διδασκαλία των μαθημάτων τους και η τάση για αποφυγή ή μετάθεση για το μέλλον παρεμβάσεων που θα οδηγούσαν, ενδεχομένως, σε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα του σχολείου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το σχολείο έχει εμπλακεί με σημαντική επιτυχία σε ικανοποιητικό αριθμό προγραμμάτων Erasmus και etwinning. Επιπλέον, κάποιοι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή προγράμματα απόκτησης δεύτερης ειδικότητας, στα πλαίσια της προσωπικής τους βελτίωσης.

Σημεία προς βελτίωση

Σαν σημείο προς βελτίωση θα λέγαμε ότι είναι η σχετικά μικρή εμπλοκή των εκπαιδευτικών του σχολείου σε ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς επίσης και το γεγονός ότι φαίνεται, ιδιαίτερα τον τελυταίο χρόνο, να υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον για επιμορφωτικά προγράμματα, ενδεχομένως λόγω εργασιακής κόπωσης ή / και οικογενειακών υποχρεώσεων αλλά, βεβαώς, και του γεγονότος ότι, λόγω της πανδημίας, δεν υλοποιήθηκαν κανενός είδους ενδοσχολικές επιμορφώσεις την περασμένη χρονιά.