Αρχική Ενημέρωση Εκπαιδευτικά «Το πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας – Αξιοποίηση στο πλαίσιο ενός προγράμματος Αγωγής...

«Το πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας – Αξιοποίηση στο πλαίσιο ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας»:

270

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την προώθηση, καινοτόμων δράσεων και πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο  πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων προς τα μέλη της, απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του παρακάτω εξ ολοκλήρου από απόσταση επιμορφωτικού προγράμματός της:   Protypo_mesogeiakis_diaitas